Traduções para "nodular"

Inglês - Português - nodular

pronúncia
adj. nodular, com nódulos; referente a relevo ou protuberância

Português - Francês - nodular

pronúncia
(botânica) nodulaire

Inglês - Espanhol - nodular

pronúncia
adj. nodular

Espanhol - Inglês - nodular

pronúncia
adj. nodular, nodulated; having connections; of a bulge, of a protrusion

Inglês - Inglês - nodular

pronúncia
adj. nodulated; having connections; of a bulge, of a protrusion
adj. nodular, nodulated; having connections; of a bulge, of a protrusion

Inglês - Francês - nodular

pronúncia
adj. nodulaire, avec des noeuds, relatif à une protubérance

Inglês - Alemão - nodular

pronúncia
adj. knotenförmig

Inglês - Italiano - nodular

pronúncia
agg. nodulare

Inglês - Polonês - nodular

pronúncia
a. guzkowaty, guzowaty, grudkowaty, kulisty {geol.}

Inglês - Russo - nodular

pronúncia
прил. узловой, узелковый, узловатый, почковидный, желвачный

Inglês - Turco - nodular

pronúncia
s. düğümlü, boğumlu, yumrulu, düğüme ait

Inglês - Ucraniano - nodular

pronúncia
a. вузловий, вузлуватий, жовнастий, бруньковидний

Inglês - Holandês - nodular

pronúncia
bn. knoestig, knobbelig

Inglês - Grego - nodular

pronúncia
επίθ. κομβώδης

Espanhol - Francês - nodular

pronúncia
(botánica) nodulaire

Inglês - Árabe - nodular

pronúncia
‏عجيري، عقدي‏

Inglês - Chinês - nodular

pronúncia
(形) 结的; 有结节的; 结节状的

Inglês - Chinês - nodular

pronúncia
(形) 結的; 有結節的; 結節狀的

Inglês - Hindi - nodular

pronúncia
a. गिरहदार, गांठदार

Inglês - Japonês - nodular

pronúncia
(形) こぶのある; 節のある

Inglês - Coreano - nodular

pronúncia
형. 마디가 있는, 결절성의, 결절상의, 덩어리가 있는

Inglês - Vietnamita - nodular

pronúncia
a. có nhiều hình giống mắt nhỏ, thuộc về hình giống mắt nhỏ

Compartilhar esta página
dictionary extension