Traduções para "none"

Inglês - Português - none

pronúncia
adv. nenhum; de forma alguma
pron. ninguém; de jeito nenhum; nada

Inglês - Espanhol - none

pronúncia
adv. de ningún modo, en absoluto
pron. ninguno; nada

Inglês - Inglês - none

pronúncia
adv. in no way; not at all
pron. no person; not at all; nothing
n. nones, ninth day before the ides in the ancient Roman calendar; (Roman Catholicism) prayers said during the fifth canonical hour

Inglês - Francês - none

pronúncia
adv. en aucune mesure; pas du tout
pron. aucun; pas du tout; rien

Inglês - Alemão - none

pronúncia
adv. keineswegs
pron. kein/keine/keines

Inglês - Indonésio - none

pronúncia
adv. sama sekali tidak
pron. seorangpun: tak seorangpun, satupun: tak satupun, sama: tdk sama sekali

Inglês - Italiano - none

pronúncia
avv. non; affatto, per niente, niente affatto
pron. nessuno; non ne; niente; basta

Inglês - Polonês - none

pronúncia
adv. bynajmniej nie
pron. żaden, nikt, nic

Inglês - Romeno - none

pronúncia
pron. nimeni, nici unul, nici una

Inglês - Russo - none

pronúncia
нареч. совсем не, вовсе не, нисколько
мест. никто, ничто

Inglês - Turco - none

pronúncia
zm. hiçbiri, hiç kimse, hiç

Inglês - Ucraniano - none

pronúncia
a. ніякий
adv. зовсім не, аж ніяк, ніскільки, анітрохи
pron. ніхто, жоден, ніщо, ніякий, жоден з двох, ні той, ні інший, ніскільки, нітрохи, зовсім не, ніякий: ніякі люди, жодний: жодна людина, жодний, жодний з двох

Francês - Inglês - none

pronúncia
(f) n. nones, ninth day before the ides in the ancient Roman calendar (7th of March, May, July, and October, and the 5th of the remaining months); (Catholicism) fifth canonical hour (approximately 3 PM)

Alemão - Inglês - none

pronúncia
pron. no person; not at all; nothing

Holandês - Inglês - none

pronúncia
n. ninth

Inglês - Holandês - none

pronúncia
bn. geen, niemand, niets, een : niet een
adv. niets, niks, volstrekt niet, totaal niet, zier: geen zier
prozn. geen, niemand, niemendal

Inglês - Grego - none

pronúncia
επίρ. ουδόλως, καθόλου
αντων. ουδείς, κανένας

Alemão - Russo - none

pronúncia
n. девятый час дня (f), нона (f)

Inglês - Árabe - none

pronúncia
‏صلاة العصر‏
‏لا أحب إلأ هي‏
‏لا احد، هذا لا يوجد‏

Inglês - Chinês - none

pronúncia
(副) 一点也不, 毫不

Inglês - Chinês - none

pronúncia
(副) 一點也不, 毫不

Inglês - Hindi - none

pronúncia
a. कोई नहीं
adv. कुछ भी नहीं, ज़र्रा भी नहीं, लेश मात्र नहीं
pron. कोई नहीं

Inglês - Japonês - none

pronúncia
(代) だれも…ない
(副) 少しも, 全く, 全然

Inglês - Coreano - none

pronúncia
부. 아무것도 아닌; 전혀 없는
대명. 아무도; 전무의 ; 아무것도

Inglês - Vietnamita - none

pronúncia
n. không muốn
a. không có gì hết
pron. không người nào, không vật gì, không ai, chẳng một ai

Compartilhar esta página
dictionary extension
Sinônimos
nay: negative, nix, by no means, not at all, no