Inglês - Português - nothing pronúncia
adv. nada; zero; coisa alguma
s. nada; coisa alguma
Inglês - Espanhol - nothing pronúncia
adv. nada, ni gota
s. cero
Inglês - Inglês - nothing pronúncia
adv. in no way, in no degree
n. not one thing; no part of; lack of meaning; having no existence; someone or something of no significance
Inglês - Francês - nothing pronúncia
n. rien
Inglês - Alemão - nothing pronúncia
adv. keineswegs; nichts
n. nichts
Inglês - Indonésio - nothing pronúncia
n. nol
adv. sama: tdk sama sekali
pron. apa-apa: tdk apa-apa
Inglês - Italiano - nothing pronúncia
avv. (lett, fam, scherz) per niente, per nulla, affatto
s. niente, nulla
Inglês - Polonês - nothing pronúncia
n. nic, zero, drobiazg, drobnostka, guzik
adv. nic nie
Inglês - Romeno - nothing pronúncia
n. lucru mărunt, nimic, fleac, zero, nulă
adv. câtuşi de puţin, loc: de loc, fel: de fel, departe: nici pe departe
pron. nimic
Inglês - Russo - nothing pronúncia
нареч. ничего, совсем нет, ни в малейшей степени, нисколько
с. ничто, ничего
Inglês - Turco - nothing pronúncia
zf. hiç, asla, katiyen
i. hiçbir şey, hiç, sıfır, boş söz
ünl. hiç, hiçbir şey, olmaz
Inglês - Ucraniano - nothing pronúncia
n. дрібниця, безбожник, місце: пусте місце, нуль, відсутність, пустота, небуття, нереальність, зникнення: повне зникнення, нівець, нічого, ніщо
adv. зовсім ні
pron. ніщо, нічого
Inglês - Holandês - nothing pronúncia
adv. helemaal niet
zn. niets, nul, nihil, nietbestaan
prozn. niets, niks, niemendal
Inglês - Grego - nothing pronúncia
ουσ. τίποτε, τίποτα
Inglês - Árabe - nothing pronúncia
‏لا شىء، شخص عديم الأهمية‏
‏إطلاقا، البتة‏
Inglês - Chinês - nothing pronúncia
(副) 毫不, 决不
(名) 无, 零, 不关紧要之事
Inglês - Chinês - nothing pronúncia
(副) 毫不, 決不
(名) 無, 零, 不關緊要之事
Inglês - Hindi - nothing pronúncia
n. छोटी बात, छोटी चीज़, तुच्छ चीज़, शून्य, सिफ़र
adv. कुच्छ नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं
pron. कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं
Inglês - Japonês - nothing pronúncia
(名) 無; 何も無いこと; 無意味; 存在しないこと; つまらない人; つまらないもの
(副) 少しも…ない, 何も…でない
Inglês - Coreano - nothing pronúncia
부. 아무것도 아닌
명. 전무; 사소한것 또는 사람
Inglês - Vietnamita - nothing pronúncia
n. không, không có gì mới cả, không quan hệ lắm, không đáng kể, số không
Title: nothing Tradução, O que é nothing, Significado de nothing
Compartilhar esta página
Dictionary Extension