Inglês - Português - salute pronúncia
s. continência; saudação; cumprimento; expressão de respeito
v. bater continência; cumprimentar; saudar; expressar saudações
Inglês - Espanhol - salute pronúncia
s. saludo; salva
v. saludar, decir hola; hacer un saludo
Inglês - Inglês - salute pronúncia
n. salutation, act of greeting; formal gesture of respect; position of one's body or rifle while saluting; expression of honor or respect
v. raise the right hand to the right side of the forehead (as a sign of respect or acknowledgement); honor with a formal gesture of respect; greet, show respect to; express praise or goodwill
n. salute, salutation, act of greeting
Inglês - Francês - salute pronúncia
n. salut, bonjour; salutation; expression de respect
v. saluer; honorer d'un geste de respect
Inglês - Alemão - salute pronúncia
n. Salutierung; Salutschüsse
v. salutieren
Inglês - Indonésio - salute pronúncia
n. pemberian hormat, pemberian salam
v. memberi salam, memberi penghormatan, menghormat, bersaluir, memberi salut
Inglês - Italiano - salute pronúncia
s. saluto; (Mar) saluto con la bandiera
v. salutare; fare il saluto militare a; (Mar) salutare con la bandiera; accogliere; (fig) rendere onore a
Inglês - Polonês - salute pronúncia
n. powitanie, ukłon, salutowanie, salut, pocałunek
v. pozdrawiać, salutować, zasalutować, honor: oddawać honory, pozdrowić
Inglês - Romeno - salute pronúncia
n. salut, salutare, salvă
v. saluta
Inglês - Russo - salute pronúncia
с. приветствие, отдание чести, салют, поцелуй
г. приветствовать, здороваться; отдавать честь, салютовать, целовать
Inglês - Turco - salute pronúncia
f. selamlamak, selam vermek, selam durmak, saygı ile selâmlamak
i. selam, selamlama, selâm durma, öpüşmek (selâm)
Inglês - Ucraniano - salute pronúncia
n. вітання, честь: віддавання честі, салют, привітання, честь
v. вітати, честь: віддавати честь, салютувати, привітати
Italiano - Inglês - salute pronúncia
interj. hail
Inglês - Holandês - salute pronúncia
zn. groet, begroeting;eerbewijs; saluutschot
ww. begroeten; salueren; eer bewijzen aan; groeten; saluutschoten lossen; de parade afnemen
Inglês - Grego - salute pronúncia
ουσ. χαιρετισμός
ρήμ. χαιρετίζω, χαιρετώ
Italiano - Francês - salute pronúncia
1. (generale) santé (f)
2. (interiezione) à votre santé; santé; à la vôtre {informal}; à la bonne vôtre informal
Italiano - Alemão - salute pronúncia
n. gesundheit, seligkeit, rettung, wohlbefinden, heil, wohl, wohlergehen, befinden, ergehen
Inglês - Árabe - salute pronúncia
‏إطلاق نار للتكريم، تحية عسكرية، سلام تحية، مفرقعة نارية‏
‏أدى تحية عسكرية، رحب، سلم، طرى، رد التحية، تفقد القوات‏
Inglês - Chinês - salute pronúncia
(名) 敬礼; 致敬; 敬礼姿势; 致意
(动) 向...行礼, 向...致敬; 向...致意; 祝贺; 迎接; 行礼, 致敬; 致意, 打招呼
Inglês - Chinês - salute pronúncia
(名) 敬禮; 致敬; 敬禮姿勢; 致意
(動) 向...行禮, 向...致敬; 向...致意; 祝賀; 迎接; 行禮, 致敬; 致意, 打招呼
Inglês - Hindi - salute pronúncia
n. सलाम, सत्कार, आदर के लिये तोप छूदना, अभिवादन
v. सलाम करना, अभिवादन करना, अभिनंदन, प्रणाम करना, आदर करना
Inglês - Japonês - salute pronúncia
(動) 右手を額にあて敬礼する(敬意を表する); 敬礼する; 敬意を表する; 賞賛する
(名) 挨拶; 敬礼; 礼砲; 賞賛
Inglês - Coreano - salute pronúncia
명. 인사; 경례; 인사할 때의 태도; 경의의 표현
동. 인사하다, 경례하다; 공식적인 행동으로 경의를 나타내다; 경의를 표하다
Inglês - Vietnamita - salute pronúncia
n. cách chào, sự cung kính, sự chào cớ, loạt súng để chào người nào
v. chào, chào người nào bằng nụ cười, chào bằng cái hôn, chào theo nhà binh, bắn súng để chào người mào, làm vang dội, làm cho chú ý, đưa tay lên chào, đưa gươm lên chào
Title: salute Tradução, O que é salute, Significado de salute
Compartilhar esta página
Dictionary Extension
Sinônimos
1. congratulate: welcome
2. greet: address, hail, honour, recognise, recognize, kiss
Verbos
Present participle: saluting
Present: salute (3.person: salutes)
Past: saluted
Future: will salute
Present conditional: would salute
Present Perfect: have saluted (3.person: has saluted)
Past Perfect: had saluted
Future Perfect: will have saluted
Past conditional: would have saluted