Inglês → Português - dot

pronúncia
s. ponto
v. pontuar; salpicar; semear

Francês → Português - dot

pronúncia
(général) dote (m)

Inglês → Espanhol - dot

pronúncia
s. punto
v. puntear, poner el punto a; salpicar de manchas

Inglês → Inglês - dot

pronúncia
n. spot, speck
v. mark with a dot or dots
n. dowry, dower, portion

Inglês → Francês - dot

pronúncia
n. point
v. pointiller, flanquer son poing dans la figure

Inglês → Alemão - dot

pronúncia
n. Punkt
v. punktieren; schlagen

Inglês → Indonésio - dot

pronúncia
n. titik, bintik, cecak, becak, mahar, isi kawin
v. menaruh titik

Inglês → Italiano - dot

pronúncia
s. segno, punto, puntino; macchiolina; (Mat) virgola
v. segnare con un punto; mettere il punto su; punteggiare; cospargere, costellare

Inglês → Polonês - dot

pronúncia
n. kropka, cętka, ciapka, drobina, kruszyna, punkt, punkcik, dzidziuś, berbeć, brzdąc, pędrak
v. kropkować, pstrzyć, wykropkować, cętkować, usiać, wykropkowywać, usiewać

Inglês → Romeno - dot

pronúncia
n. punct, picăţea, zestre
v. puncta, pune punct la, face un punct sau mai multe, presăra, răspândi

Inglês → Russo - dot

pronúncia
с. точка, пятнышко, крошечная вещь, точка для удлинения предшествующей ноты, приданое
г. ставить точки, отмечать пунктиром, усеивать, испещрять; стукнуть, треснуть

Inglês → Turco - dot

pronúncia
f. noktalamak, nokta koymak, beneklemek; dağıtmak; serpiştirmek; geçirmek (tokat, yumruk)
i. nokta, benek

Inglês → Ucraniano - dot

pronúncia
n. крапка, цяточка, крихітка, точка
v. крапка: поставити крапку

Francês → Inglês - dot

pronúncia
n. dowry, dower, portion

Indonésio → Inglês - dot

n. nipple, comforter, pacifier, horn: sound of car horn

Holandês → Inglês - dot

pronúncia
n. knot, tuft

Inglês → Holandês - dot

pronúncia
zn. stip, punt
ww. aanstippen; slaan

Inglês → Grego - dot

pronúncia
ουσ. κουκκίδα, σημείο στίξης, στιγμή, προίκα, τελεία
ρήμ. στίζω

Francês → Espanhol - dot

pronúncia
(général) dote (f)

Francês → Alemão - dot

pronúncia
n. mitgift, aussteuer

Francês → Italiano - dot

pronúncia
(général) dote (f)

Francês → Russo - dot

pronúncia
n. приданое (f)

Francês → Turco - dot

pronúncia
[la] çeyiz; drahoma

Francês → Holandês - dot

pronúncia
(général) bruidsschat (m)

Inglês → Árabe - dot

pronúncia
‏نقطة، بائنة‏
‏نقط، شكل‏

Inglês → Chinês - dot

pronúncia
(名) 点, 小圆点; 微小的东西; 点状物; 少量, 一点儿#嫁妆; 妆奁
(动) 打点于, 在...上打点; 星罗棋布于; 用点构成; 布满; 打点, 加点

Inglês → Chinês - dot

pronúncia
(名) 點, 小圓點; 微小的東西; 點狀物; 少量, 一點兒#嫁妝; 妝奩
(動) 打點於, 在...上打點; 星羅棋佈於; 用點構成; 佈滿; 打點, 加點

Inglês → Hindi - dot

pronúncia
n. बिंदु, बिंदी, नुकता, विंदु, छोटा धब्बा, छोटा दाग़, गोद का बच्चा, दहेज, यौतक
v. बिंदुओं से अंकित करना, बिंदु लगाना, छितराना

Inglês → Japonês - dot

pronúncia
(名) 点; 短音
(動) 点を打つ; 点在させる

Inglês → Coreano - dot

pronúncia
명. 점, 반점
동. ...에 점을 찍다, 점점이 산재시키다, 적어두다

Inglês → Vietnamita - dot

pronúncia
n. chấm, chấm và gạch, dấu chấm câu, dấu chấm của âm nhạc, thằng bé con
v. bỏ chấm trên, ghi bằng chấm, chấm để đánh dấu
dictionary extension

Verbos

Present participle: dotting
Present: dot (3.person: dots)
Past: dotted
Future: will dot
Present conditional: would dot
Present Perfect: have dotted (3.person: has dotted)
Past Perfect: had dotted
Future Perfect: will have dotted
Past conditional: would have dotted
© dictionarist.com