Inglês → Português - earnest

pronúncia
s. Earnest, nome próprio masculino

Inglês → Espanhol - earnest

pronúncia
s. Ernesto, nombre propio masculino

Inglês → Inglês - earnest

pronúncia
n. man's name

Inglês → Francês - earnest

pronúncia
n. Earnest ou Ernest, prénom masculin

Inglês → Alemão - earnest

pronúncia
[earnest] n. Handgeld, Anzahlung
adj. ernst
n. Earnest, Ernst (Vorname)

Inglês → Indonésio - earnest

pronúncia
n. uang muka, tanda, alamat
a. sungguh-sungguh, tekun, bertekad: yg bertekad

Inglês → Italiano - earnest

pronúncia
s. serietà

Inglês → Polonês - earnest

pronúncia
n. zadatek, przedsmak, gwarancja
a. poważny, rzetelny, starający się, gorliwy, żarliwy, usilny

Inglês → Romeno - earnest

pronúncia
n. seriozitate, avans, acont, garanţie, arvună
a. serios, convins, zelos, onorabil

Inglês → Russo - earnest

pronúncia
[earnest] с. серьезность; задаток, залог
прил. искренний, горячий, ревностный; серьезный, важный

Inglês → Turco - earnest

pronúncia
i. avans, teminât, tadım, delil, ciddi olma

Inglês → Ucraniano - earnest

pronúncia
n. серйозність, важливість, завдаток, запорука, порука
a. серйозний, важливий, переконаний, щирий, гарячий, палкий

Inglês → Holandês - earnest

pronúncia
zn. ernst, menens

Inglês → Grego - earnest

pronúncia
[earnest] επίθ. ένθερμος, καπάρο, σοβαρός

Inglês → Árabe - earnest

pronúncia
‏عربون‏
‏جد، جدي، جاد، غير هازل، هام، مخلص‏

Inglês → Chinês - earnest

pronúncia
[earnest] (名) 认真, 诚挚
(形) 认真的, 重要的, 热心的

Inglês → Chinês - earnest

pronúncia
[earnest] (名) 認真, 誠摯
(形) 認真的, 重要的, 熱心的

Inglês → Hindi - earnest

pronúncia
n. थाती, बयाना, साई
a. जोशीला, ईमानदार, उत्सुक, तत्पर, अकपट

Inglês → Japonês - earnest

pronúncia
(名) アーネスト, 男子名

Inglês → Coreano - earnest

pronúncia
명. 진지함, 계약금, 징조
형. 진지한, 성실한; 열심인, 착실한

Inglês → Vietnamita - earnest

pronúncia
n. sự đặc cọc, tiền đặc cọc, chứng cớ
a. đứng đắn, nghiêm trang, tận tâm, hết lòng, sốt sắng, gấp, vội vàng


dictionary extension
© dictionarist.com