onverzettelijkheid em Inglês

pronúncia
n. obduracy, tenacity

Frases De Exemplo

Anders gezegd, absolute onverzettelijkheid leidt alleen maar tot een radicalisering van het fanatisme en de antidemocratische en agressieve gevoelens.
In short, a hard intransigent approach leads to strengthening fanatic, anti-democratic and aggressive attitudes.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Alleen de Serven tekenen afwezig in hun onverzettelijkheid en hun gekrenkte trots.
Only the Serbs, with their intransigence and hurt pride, are not on board.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
De onverzettelijkheid van de Raad blokkeert een reeks van wetgevende procedures, en daar schiet de EU niets mee op.
This intransigence is blocking a series of legislative processes, and this is doing nothing to benefit the EU.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
De onverzettelijkheid van de Raad blokkeert een reeks van wetgevende procedures, en daar schiet de EU niets mee op.
This intransigence is blocking a series of legislative processes, and is doing nothing to benefit the EU.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Ieder van ons die bij verschillende gelegenheden Iraanse vertegenwoordigers ontmoet, stuit ook op meer onverzettelijkheid en hardheid.
All of us who, on various occasions, meet official representatives of Iran, are also met with more severity and implacability.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Zijn opvolger zal van dezelfde kwaliteiten en dezelfde onverzettelijkheid blijk moeten geven.
His successor will have to show the same qualities and be just as uncompromising.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Goed nieuws voor het Europees Parlement en felicitaties aan mevrouw Peijs voor haar onverzettelijkheid jegens de Raad.
Good news for the European Parliament and congratulations to Mrs Peijs for her persistence with the Council.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Ik verontschuldig mij voor mijn onverzettelijkheid, maar het debat zou nog een uur duren en er zijn 50 sprekers ingeschreven.
You must forgive me for being strict, but we had an hour ahead of us and 50 speakers on the list.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro


dictionary extension
© dictionarist.com