onwettig em Inglês

pronúncia
adv. unlawfully
adj. unlawful, illegal, illicit, unstatutable, under the counter, under the table, illegitimate, natural

Frases De Exemplo

Dat is onwettig.
That's against the law.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Wat we doen wanneer overheidssteun onwettig wordt verklaard, is een andere vraag.
Another issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onwettig betaalde overheidssteun terugbetaald wordt?
How do we ensure that unlawful state aid is paid back?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Er is geen enkele rechtvaardiging voor de voortzetting van het onwettig Frans verbod op Brits vlees als dit vlees duidelijk is geëtiketteerd.
There can be no justification for the continuation of the illegal French ban on British beef if it is clearly labelled.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Een dergelijke stap zou een veel te extreme reactie zijn en tevens onwettig.
Such a step would be a gross overreaction as well as being illegal.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Daarom is de vraag in hoeverre de transactie al dan niet onwettig is op grond van het Gemeenschapsrecht niet aan de orde.
Therefore, the question cannot arise of whether or not a particular transaction is legal in accordance with Community Law.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
De grondslag van het voorstel is dan ook duidelijk onwettig, totdat het Verdrag van Nice in alle lidstaten is goedgekeurd.
Therefore, the basis of the proposal is clearly unlawful until the Treaty of Nice has been approved in all the Member States.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Dat was ook nu al onwettig, maar er moeten beslist maatregelen worden genomen om die discriminatie doeltreffend te bestrijden.
This has already been illegal in the past but this discrimination must still be absolutely prevented.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
De Deense praktijk om een gebruikersheffing te eisen voor de administratie van exportrestituties wordt eveneens onwettig bevonden.
The Danish practice of collecting users' fees for the issue of export refunds has also been found to be illegal.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Het Constitutioneel Hof van Turkije wil voor de zoveelste keer een politieke partij onwettig verklaren.
Turkey' s constitutional court wishes to declare a further political party illegal.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
1. zwart: clandestien, verboden
2. strafbaar: verboden© dictionarist.com