wordend em Inglês

pronúncia
adj. nascent

Frases De Exemplo

Het is onmogelijk om de uitdagingen van een groter en steeds groter wordend Europa het hoofd te bieden met minder geld.
It is impossible to overcome the challenges of an enlarged and ever-enlarging Europe with less money.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Velen beschouwen de EU nog altijd als een steeds groter wordend bureaucratisch monster.
Many still see the EU as an ever more tentacular bureaucracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
De georganiseerde misdaad is een steeds groter wordend probleem in Europa.
Organised crime is an ever-growing problem in Europe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Wij hopen dat er een gemakkelijkere weg wordt gevonden om het chronische probleem van een ouder wordend Europa op te lossen.
We hope that an easier way will be found to solve the chronic problem of ageing Europe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Een ander, steeds belangrijker wordend aspect van sociale uitsluiting is het gegeven dat veel mensen geen toegang hebben tot informatietechnologieën.
Another aspect of social exclusion that is becoming more important is the lack of access to information technologies.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Dat is op het ogenblik niet het geval in de Europese Unie en we worden ons bewust van een steeds groter wordend gevaar.
This is not the case in the European Union at present, and we are conscious of a growing danger.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Dat wil zeggen nuttig voor de EU, met voorstellen die zijn opgesteld om de controle van de EU naar een steeds groter wordend terrein uit te breiden.
Beneficial, that is, for the EU, with proposals constructed on the basis of extending EU control over a wider and wider area.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro


dictionary extension
© dictionarist.com