arcane em Holandês

pronúncia
bn. geheimzinnig; esotherisch

Frases De Exemplo

The news from Brussels so often concerns arcane institutional issues that do not relate to the lives of people.
Het nieuws uit Brussel gaat zo vaak over mysterieuze institutionele aangelegenheden die geen verband houden met het leven van de mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
De Raad zal zichzelf in de weg blijven zitten met deze mysterieuze stemmethoden.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Behind this arcane concept lies something that is basically worthwhile.
Dit onbegrijpelijke begrip versluiert iets dat op zich goed is.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
dictionary extension
© dictionarist.com