arrange em Holandês

pronúncia
ww. rangschikken, ordenen; regelen

Frases De Exemplo

Everything is all arranged.
Alles is geregeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I want you to arrange a meeting.
Ik wil dat je een bijeenkomst regelt.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I'll arrange that for you.
Dat zal ik voor je regelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Is everything arranged for tomorrow?
Is voor morgen alles voorbereid?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The chain is arranged in such a way as to ensure that it cannot fall as a whole within the competence of one court.
De manier waarop dit is geregeld zorgt ervoor dat deze keten door geen enkele rechter in zijn geheel kan worden gecontroleerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It was the point in which the macro-economy is arranged such that it will lead to employment.
Dat is namelijk het punt waarin men de macro-economie zo wil inrichten dat die leidt tot werkgelegenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I have no intention of arranging for them to be counted.
Ik ben niet voornemens hen die te laten tellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
What we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
De Albanese meerderheid dient absoluut verantwoordelijkheid op zich te nemen. >
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This occasion was no exception, and a meeting was indeed arranged.
Dat heb ik ook nu gedaan en er is inderdaad zo'n meeting georganiseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Madam President, thank you very much indeed for arranging this very important debate at this particular time.
Mevrouw de Voorzitter, ik dank u heel hartelijk voor het feit dat u dit bijzonder belangrijke debat juist nu hebt geregeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
dictionary extension
© dictionarist.com