come to terms em Holandês

pronúncia
tot een regeling komen,klaarspelen, tot wederzijdse verstandhouding komen; een situatie en de gevolgen voor ogen zien en totaal begrijpen en op een onbevoordeelde wijze (Bv. "Ik had geeen keus en zag de situatie en gevolgen van moeders ziekte voor ogen")

Frases De Exemplo

However, I am not trying here to come to terms with the past.
Ik wil hier echter geen oude koeien uit de sloot halen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Mr President, this directive underlines the seriousness of our intent to come to terms with greenhouse gases.
Mijnheer de Voorzitter, deze richtlijn is het bewijs dat we het serieus menen met onze pogingen iets te doen aan de uitstoot van broeikasgassen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Workers in these regions must be helped to come to terms better with changes in the labour market.
De werknemers in deze gebieden moeten worden geholpen om zich beter te kunnen aanpassen aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We really must get the IMO to come to terms with these standards.
We moeten de IMO echt zover weten te krijgen dat ze de normen aanvaarden.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is a recipe for feeding hatred, not for coming to terms with the awfulness of terrorism.
Dit zal ongetwijfeld tot haat leiden en er zeker niet toe bijdragen dat de betrokkenen de gruwelijkheid van het terrorisme gaan inzien.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It has failed properly to come to terms with the Armenian genocide.
Turkije is er totaal niet in geslaagd om de Armeense genocide eerlijk onder ogen te zien.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I believe that coming to terms with the past is as important as working towards the future.
Met het verleden in het reine komen is voor mij ook een belangrijk onderdeel, evenals werken aan de toekomst.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
There is a continuing need to come to terms with the region’s history.
Het blijft nodig dat men in het reine komt met de geschiedenis van de regio.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It was difficult for many Members to come to terms with Mr Böge’s sense of realism at the time.
Voor veel leden was het moeilijk genoegen te nemen met de realiteitszin die de heer Böge toen aan de dag legde.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is important for Turkey to come to terms with its history, including in relation to Armenia.
Het is belangrijk dat Turkije afrekent met zijn verleden, zoals met de kwestie-Armenië.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro


© dictionarist.com