crow em Holandês

pronúncia
zn. kraai; gekraai (v. haan)
ww. kraai; opscheppen; jubelen
zn. afstammeling van de Indianenstam Crow in oosten van Montana

Frases De Exemplo

"The Crow and the Fox" is one of the most famous of La Fontaine's fables.
''De Kraai en de Vos'' is een van de meest beroemde fabels van La Fontaine.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
A crow is as black as coal.
Een raaf is zo zwart als steenkool.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Crows often fish through garbage.
Kraaien doorzoeken dikwijls afval.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Every morning, the rooster crows.
Iedere morgen kraait de haan.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The cow moos, the rooster crows, the pig oinks, the duck quacks, and the cat meows.
De koe loeit, de haan kraait, het varken knort, de eend kwaakt en de kat miauwt.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The rooster crows at sunrise.
De haan kraait bij dageraad.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Tom took another shot at the crow, but missed again.
Tom schoot nog eens naar de kraai, en miste opnieuw.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Four weeks ago, Mr President-elect, your rooster refused to crow.
Vier weken geleden, mijnheer de verkozen voorzitter, weigerde uw haan te kraaien.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Instead, they crowed about the opt-outs and the derogations and the exclusions which disfigure the text before us today.
In plaats daarvan jubelden zij over de voorbehouden en over de afwijkingen en uitsluitingen die de tekst van vandaag ontsieren.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I do not think it is anything for us to crow about.
Ik denk dat wij daar geen hoge borst over moeten opzetten.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
kind of bird: chicken, duck, goose, bird, turkeydictionary extension
© dictionarist.com