efficacious em Holandês

pronúncia
bn. doeltreffend

Frases De Exemplo

The directive will be more efficacious if the Member States can negotiate a harmonised system of penalties.
De doeltreffendheid van de richtlijn wordt beter als de lidstaten over de harmonisatie van de sancties kunnen onderhandelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
effective: cogent, potent, persuasive, influential, convincing© dictionarist.com