hot air em Holandês

pronúncia
hete lucht; lege woorden, ijdelheid

Frases De Exemplo

Have you ever ridden in a hot air balloon?
Heeft u wel eens met een luchtballon gevlogen?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Our hot-air balloon rose into the sky.
Onze heteluchtballon steeg op naar de hemel.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
If not, the European Year of Languages is likely to remain a PR exercise, just a lot of hot air.
Zo niet, dreigt het Europees Jaar van de talen beperkt te blijven tot een PR-gebeuren, een ballon gebakken lucht.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
A cynic might argue that all this discussion amounts to hot air and is camouflage for a lack of real progress.
Cynici zullen beweren dat al deze discussies nergens toe leiden en slechts bedoeld zijn om het gebrek aan echte voortgang te camoufleren.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Any other suggestion is just hot air. As Mr Lagendijk pointed out, we have said a great deal.
Voor de rest is er te veel gepraat, zoals mijn collega Lagendijk reeds heeft aangegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Neither can we expect immediately, so to speak, an easy outcome of the reforms, which are sometimes just institutional hot air.
We kunnen niet meteen zoeken naar de nooduitgang, om zo te zeggen, van de hervormingen, van de institutionele bla bla bla.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is important that these commitments are realised and that they do not simply turn into hot air.
Het is belangrijk dat deze beloofde inspanningen ook daadwerkelijk worden ondernomen en geen zeepbel blijken te zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Let us never forget, however, that it must be implemented. Otherwise, it will be merely hot air.
Laten wij echter niet vergeten dat de regeling ook moet worden uitgevoerd, anders blijven het inhoudsloze woorden op papier.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
These summits are frequently derided as high-level talking shops that too often produce little more than hot air.
Deze topconferenties worden veelvuldig afgespiegeld als gezwets op hoog niveau waar maar al te vaak niets uit voortkomt.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
But, as ever, it is all hot air and naïve idealism.
Zoals altijd is het echter allemaal onnozele idealistische prietpraat.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro© dictionarist.com