human being em Holandês

pronúncia
menselijk wezen

Frases De Exemplo

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I am a human being.
Ik ben een persoon.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I'm a human being.
Ik ben een mens.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com