iniquity em Holandês

pronúncia
zn. ongerechtigheid, onbillijkheid; snoodheid, misdadigheid

Frases De Exemplo

This model is inextricably linked to the situations of social injustice, iniquity, division and crisis that we are seeing today.
Dat model is op ondubbelzinnige wijze verbonden met de huidige crisis en sociale onrechtvaardigheid en met de huidige kloof tussen arm en rijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The EU is the body whose common fisheries policy has created massive iniquities.
De EU is het orgaan dat met haar gemeenschappelijk visserijbeleid enorme onrechtvaardigheid heeft veroorzaakt.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That is to be achieved by the iniquity of mandatory coalition.
Dit moet worden bereikt door de onbillijkheid van een verplichte coalitie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
Wij kunnen de kraan van onrechtvaardigheid niet laten stromen en verwachten dat de emmer nooit zal overlopen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
They swept you from power, threw you on to the political scrapheap, and no iniquity that you may dream up will change this fact.
Ze hebben u de macht ontnomen, hebben u op de politieke vuilnishoop gegooid, en ondanks al uw slinkse streken zult u hieraan niets kunnen veranderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Initially, France, with reason, denounced the iniquity of some provisions.
In eerste instantie had Frankrijk, terecht, de onrechtvaardigheid van enkele bepalingen aan de kaak gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
evil: wickedness, darkness, sin, corruption, depravity


dictionary extension
© dictionarist.com