philanthropy em Holandês

pronúncia
zn. filantropie, mensenlievendheid, mensenliefde, liefddadigheidszin

Frases De Exemplo

This world can be divided into ‘donors’ and beneficiaries of the philanthropy of these ‘donors’.
In die wereld heb je aan de ene kant “donoren”, en aan de andere kant de begunstigden van de filantropie van deze donoren.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This Foundation's spending on philanthropy exceeds the GDP of a number of small countries.
Wat deze stichting schenkt aan goede doelen overschrijdt het BBP van een aantal kleine landen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
There must be transparency, there must be more than philanthropy in this notion of corporate social responsibility.
Er moet transparantie zijn, het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen moet iets meer om het lijf hebben dan filantropie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um errodictionary extension
© dictionarist.com