regular em Holandês

pronúncia
zn. regelmatig, geregeld; behoorlijk; regulier; gediplomeerd; vast; beroeps-; gewoon
bn. geregeld; regelmatig; vast; echt; beroeps

Frases De Exemplo

Research shows that one in three young people are bullied on a regular basis, but experts believe the numbers could be much higher.
Uit onderzoek blijkt dat één op de drie jongeren worden gepest op een regelmatige basis, maar experts geloven dat de nummers veel hoger liggen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
He's a regular at the bars and pubs around here.
Hij is een stamgast in de barren en kroegen hier.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Sixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.
Zestig procent van de volwassen Japanse mannen drinken regelmatig alcoholische dranken.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Madam President, the importance of transport safety is highlighted on a regular basis in this Parliament and rightly so.
Mevrouw de Voorzitter, in dit Parlement wordt terecht regelmatig de aandacht gevestigd op het belang van de transportveiligheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
They are no substitute for rigorous regular inspection.
Aan een grondige en regelmatige inspectie daarentegen valt niet te tornen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Firstly, we need the Commission to give us, on a regular basis, the list and the amounts that other donors contribute.
Allereerst willen wij dat ze ons regelmatig een overzicht geeft van de andere donateurs en de hoogte van hun donaties.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Six, to carry out proper evaluation of the programmes on a regular basis.
In de zesde plaats dienen de programma's grondig en regelmatig te worden geëvalueerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
All in all, the present report requires, in my opinion, regular follow-ups or continuous re-assessment.
Al met al vraagt het voorliggende verslag mijns inziens om een geregeld vervolg, een voortgezette herevaluatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Concerning the Cuban sea-turtle proposals, the Community should oppose the resumption of the regular annual trade in shells.
Wat de voorstellen over Cubaanse karetschildpadden betreft, moet de Gemeenschap zich verzetten tegen de hervatting van de gewone jaarlijkse handel in schildpadden.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The Commission agrees with Parliament on the usefulness of regular evaluation.
De Commissie is het met het Parlement eens over het nut van regelmatige evaluatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
dictionary extension
© dictionarist.com