risky em Holandês

pronúncia
bn. gevaarlijk

Frases De Exemplo

This is an extremely risky strategy.
Dat is een uiterst riskante strategie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
However, as I said before, to draw conclusions in April on the figures for the end of the year seems to me to be far too risky.
Maar goed, zoals ik al heb gezegd, lijkt het mij te riskant om in de maand april reeds te anticiperen op de eindejaarscijfers.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We know that zero risk does not exist, life is risky and work, which is the ultimate in active life, involves risks.
Het leven zit vol gevaren. Hoe kan het dan anders dat ook aan de arbeid - de maximale expressie van het actieve leven - risico's verbonden zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Incidentally, I believe that there are more intelligent, less risky ways of resolving this issue.
Ik denk echter dat er intelligentere, minder riskante manieren zijn om dit probleem op te lossen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The report emphasises that direct budgetary support is risky, irrespective of what is done.
Het rapport benadrukt dat rechtstreekse begrotingssteun riskant is, wat men ook doet.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Changing crop-growing techniques would put farmers in a risky and insecure situation.
Een wijziging van de bebouwingstechnieken zou risico' s en onzekerheid voor de agrariërs met zich meebrengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
From the Commission' s perspective, granting a joint enterprise in the fisheries sector is quite a risky action.
Vanuit de Commissie gezien is het verstrekken van een premie aan een gemengde vennootschap in de visserijsector nogal een riskante zaak.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Even Turkey, traditionally a staunch supporter of the United States, considers war to be very risky.
Zelfs Turkije, traditioneel een trouwe volgeling van de Verenigde Staten, vindt een oorlog zeer riskant.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I believe that the Commission proposal was – or is – bolder and more forward-looking, albeit somewhat more risky.
Naar mijn mening getuigt het voorstel van de Commissie van meer moed en visie, hoewel het ietwat risicovoller was en is.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
As the war on Iraq has shown, no lie is too risky for use in justifying a preventative war.
Zoals blijkt uit de oorlog tegen Irak is geen leugen zo gevaarlijk dat hij een preventieve oorlog rechtvaardigt.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro© dictionarist.com