robust em Holandês

pronúncia
bn. krachtig, robuust

Frases De Exemplo

They have now been replaced by robust Danish, Finnish and Swedish troops.
Ze zijn vervangen door sterke Deense, Finse en Zweedse troepen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We welcome the robust way that he has defended the balance of this directive.
Wij zijn blij met de krachtige manier waarop hij in deze richtlijn het juiste evenwicht heeft weten te bewaren.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
He would have liked the Commission to be somewhat more robust.
Hij had graag gezien dat de Commissie een wat krachtiger standpunt had ingenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We need to ensure its design is streamlined, simple and robust to ensure smooth passage and minimum maintenance.
We moeten zorgen voor een gestroomlijnd, eenvoudig en robuust ontwerp dat garant staat voor een goede vaart en weinig onderhoud.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I salute Prime Minister Howard of Australia's robust and courageous stance over this issue.
Ik huldig de krachtige en moedige houding van premier Howard van Australië inzake deze kwestie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Commissioner, please be robust. Please stand up for the future of Europe.
Mijnheer de commissaris, ik verzoek u krachtdadig op te treden en op te komen voor de toekomst van Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I call upon the Commission to take a more robust attitude to the enforcement of this regulation.
Ik verzoek de Commissie een meer robuuste houding aan te nemen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van deze verordening.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Therefore, it is essential to make progress in order to have more robust competition which will finally benefit the citizens.
Het is dus hoogstnoodzakelijk meer mededinging te creëren, iets wat in laatste instantie de burgers ten goede zal komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We need a robust and effective response.
We moeten daar een stevig en doeltreffend antwoord op hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That is why it is not only a just but also a robust solution that needs to be found for the 18 regions concerned.
Voor de 18 regio's waar het om gaat, moet daarom niet alleen een rechtvaardige, maar ook en vooral een solide oplossing gevonden worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
1. rude: boisterous, coarse, rough, wild
2. vigourous: healthy, hardy, stalwart, strong, strapping, powerful, sturdy© dictionarist.com