swelling em Holandês

pronúncia
zn. zwelling; gezwel

Frases De Exemplo

I drank too much. My face is swollen!
Ik heb te veel gedronken. Mijn gezicht is gezwollen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
My eye has swollen up.
Mijn oog is opgezwollen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This cannot be guaranteed merely by swelling administration.
Dat kan men niet garanderen door alleen het bestuursapparaat uit te breiden.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
They expect this reaction to swell and fear the deluge of grass-roots anger.
Zij weten dat deze reacties steeds groter zullen worden en zij zijn bang voor deze golf van volkswoede.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The swollen streams and rivers carried off everything in their path.
De aangezwollen beken en rivieren hebben alles meegesleurd wat op hun weg kwam.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Not wanting to swell the ranks of the eurosceptics, I voted in favour of the resolutions, although my concerns remain.
Ik heb vóór de resolutie gestemd omdat ik de gelederen van de eurosceptici niet wil versterken. Toch ben ik niet gerust.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
What we are dealing with here is a sort of suppurating swelling that breaks out from time to time.
Het is een soort etterend gezwel dat van tijd tot tijd uitbreekt. Dat is nu ook het geval.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I hope you will listen to the swelling chorus in this House in favour of reform.
Ik hoop dat u zult luisteren naar het aanzwellende koor in dit Huis dat pleit voor hervormingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Finally, the money that we give to Zimbabwe must be spent in the proper way and must not swell the dictator's coffers.
Tot slot nog dit: het geld dat we aan Zimbabwe geven dient op de juiste manier te worden besteed en dient niet in de zakken van de dictator terecht te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Alternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Of anders zal het aantal niet-ingeschrevenen toenemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
distention: inflation, swell


© dictionarist.com