syndicate em Holandês

pronúncia
zn. syndicaat, belangengroepering
ww. tot een syndicaat of consortium verenigen; door een (pers)syndicaat laten publiceren

Frases De Exemplo

The prize was divided equally among the ten syndicate members.
De prijs werd gelijk verdeeld onder de tien leden van de vakbond.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Many poor and destitute girls have ended up in the hands of crime syndicates which degrade them and exploit them sexually.
Vele berooide en arme meisjes zijn in de handen van georganiseerde criminelen gevallen, die hen seksueel uitbuiten en vernederen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Upon arrival, their documents are often seized, as a result of which they are completely at the mercy of crime syndicates.
Bij aankomst worden hun documenten vaak in beslag genomen, waardoor ze volledig zijn overgeleverd aan de misdaadsyndicaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Today' s international crime syndicates are global business corporations.
De internationale misdaadsyndicaten van vandaag zijn global business corporations.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
If we stop, the ‘no’ syndicate will say that it has won and that is a risk we cannot accept.
Als we dat wel doen, zal het “nee”-kamp zeggen dat het gewonnen heeft, en dat is een risico dat we niet mogen lopen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The narcotics syndicates know no frontiers.
De drugssyndicaten kennen geen grenzen.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In one country not so very far away from here, up to 70 % of companies pay protection money to crime syndicates.
In een land niet zover hier vandaan betaalt zo'n 70 % van de bedrijven beschermingsgeld aan misdaadsyndicaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro© dictionarist.com