tower em Inglês

pronúncia
npr. tower

tower em Holandês

pronúncia
zn. toren
ww. uittorenen (boven), (hoog) uitsteken

Frases De Exemplo

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Have you ever seen Tokyo Tower?
Hebt ge de Toren van Tokio al gezien?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
How high is that tower?
Hoe hoog is die toren?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
How tall is that tower?
Hoe hoog is die toren?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I could see Tokyo Tower far away.
Ik kon de toren van Tokio in de verte zien.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I made out a tower in the distance.
Ik kon een toren onderscheiden in de verte.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In 1912, the Austrian tailor Franz Reichelt died jumping off the first floor of the Eiffel Tower while trying out his new invention, the parachute coat, which did not work...
In 1912 stierf de Oostenrijkse kleermaker Franz Reichelt toen hij vanaf de eerste verdieping van de Eiffeltoren sprong om zijn nieuwe uitvinding te testen, de parachutemantel, die niet werkte...
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Lightning struck the tower.
De bliksem sloeg in op de toren.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The clock on that tower is accurate.
De torenklok loopt heel juist.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The Eiffel Tower is in the same city as the Louvre Museum.
De Eiffeltoren staat in dezelfde stad als het Louvre.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um errodictionary extension
© dictionarist.com