alive em Polonês

pronúncia
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Frases De Exemplo

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


© dictionarist.com