approved em Polonês

pronúncia
a. zatwierdzony, uznany

Frases De Exemplo

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com