boring em Polonês

pronúncia
a. nudny, piłowaty, wiertniczy

Frases De Exemplo

It really is a city that never sleeps and it’s a city where you’ll never grow bored.
To naprawdę miasto, które nigdy nie śpi i to miasto, gdzie nigdy się nie znudzisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Suddenly another boring evening in a foreign land transformed itself into a night of endless possibilities.
Nagle kolejny nudny wieczór na obcej ziemi przerodził się w noc niewyczerpanych możliwości.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That was very boring.
To było bardzo nudne.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
"Rogers, there's nothing I would prefer more. But I'm afraid you would find it rather boring; you don't play golf, do you?"
„Rogers, nie ma nic, czego wolałbym bardziej. Ale boję się, że byłoby to dla ciebie raczej nudne; nie grasz w golfa, czyż nie?”
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
"Well, you see, when I'm not going to write, I will most likely be out playing golf, and that, as I said, would be rather boring for you, I'm afraid."
„Cóż, widzisz, kiedy nie będę pisał, prawdopodobnie będę grał w golfa i to, jak powiedziałem, byłoby raczej nudne dla ciebie, obawiam się.”
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Bored now.
Znudzony.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
If you're bored, you can contribute to Tatoeba.
Jeżeli się nudzisz, to możesz wnieść wkład do projektu Tatoeba.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
He was bored with his wife, an excellent woman he didn’t deserve.
Był znudzony swoją żoną, doskonałą kobietą, na którą nie zasługiwał.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
All of Steve's jobs were boring or not well-paid or both.
Wszystkie posady Steve'a były albo marnie płatne, albo nudne, albo jedno i drugie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Am I boring you?
Nie nudzę cię?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
so lacking in interest as to cause mental weariness: tedious, slow, ho-hum, wearisome, deadening, tiresome, uninteresting, dull, irksome
the act of drilling a hole in the earth in the hope of producing petroleum: oil production, production, drilling
the act of drilling: drilling, creating by removal


© dictionarist.com