exchange em Polonês

pronúncia
n. zamiana, wymiana, wymienienie, kurs, giełda, centrala telefoniczna, dzielenie
v. zamieniać, wymieniać, podzielić, zamienić, wymienić
a. wymienny, dewizowy, walutowy, giełdowy

Frases De Exemplo

“Because I couldn’t see him in any other way.” I can imagine the exchanges of glances between the judges.
„Ponieważ nie mogłam się z nim zobaczyć w żaden inny sposób.” Mogę sobie wyobrazić wymianę spojrzeń między sędziami.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
What is the exchange rate?
Jaki jest kurs wymiany?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Where can I exchange money?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Tom exchanged seats with Mary.
Tom zamienił się miejscami z Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Tom is dating a Chinese exchange student.
Tom spotyka się z chińską studentką z wymiany.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
They exchanged their camera for a guitar.
Wymienili swoją kamerę na gitarę.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I exchange letters with her.
Wymieniam z nią listy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Where can dollars be exchanged for pounds?
Gdzie można wymienić dolary na funty?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I exchanged yen for dollars.
Wymieniłem jeny na dolary.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The exchange rate for the yen against the dollar has risen.
Kurs jena wzrósł w stosunku do dolara.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
dictionary extension
© dictionarist.com