living em Polonês

pronúncia
n. życie, utrzymanie, zarobek, jedzenie
a. żyjący, żywy, istniejący, życiowy, bytowy, zamieszkały

Frases De Exemplo

Although there are literally hundreds of things you can do in London, Helen and her sister will probably be visiting a lot of different shops, because like Helen says, she’ll be living here for a long time yet and London isn’t going anywhere.
Mimo że są dosłownie setki rzeczy, które można robić w Londynie, Helen i jej siostra będą prawdopodobnie odwiedzać wiele różnych sklepów, ponieważ jak mówi Helen, będzie tu mieszkać jeszcze przez długi czas, a Londyn nigdzie nie idzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
At first Claire and her friends found it difficult living as minimalists, but now it is just a way of life for them.
Na początku Claire i jej przyjaciołom było trudno żyć jak minimaliści, ale teraz to dla nich po prostu sposób życia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Be courageous and live your life to the fullest, and this way you will enjoy life in general and be happier.
Bądź odważny i przeżyj swoje życie na całego, a w ten sposób będziesz cieszył się życiem jako takim i będziesz szczęśliwszy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
But instead of renting a small flat, she will be living in her own home if she gets a good job.
Ale zamiast wynajmować małe mieszkanie, będzie mieszkać w swoim własnym domu, jeżeli dostanie dobrą pracę.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Despite these aids, Erasmus grants are often not sufficient to live while you study.
Pomimo tego wsparcia, zasiłki Erasmusa są często niewystarczające, aby się utrzymać podczas studiów.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Don’t you think they are incredible? We get along very well and living with them is really easy.
Nie uważasz, że są niesamowici? Dogadujemy się bardzo dobrze, a życie z nimi jest naprawdę proste.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Education gives you more security, and with a good education, you will most likely find a better job in the future and earn a better living.
Wykształcenie daje ci więcej bezpieczeństwa, a z dobrym wykształceniem najpewniej znajdziesz lepszą pracę w przyszłości i zarobisz na lepsze życie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Everything is very close, even the University. In this house we live are four room-mates.
Wszystko jest bardzo blisko, nawet uniwersytet. W domu, w którym żyjemy są czterej współlokatorzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
He wants to help young people have the same education opportunities no matter where they live.
Chce pomagać młodym ludziom, aby mieli takie same możliwości edukacyjne, niezależnie od tego gdzie żyją.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Helen likes living in London.
Helen lubi mieszkać w Londynie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
the experience of being alive; the course of human events and activities: life, experience
pertaining to living persons
true to life; lifelike: realistic
people who are still living: people
the financial means whereby one lives: meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, livelihood, amenities, maintenance, bread and butter, sustenance, keep
(informal) absolute: absolute
the condition of living or the state of being alive: life, life eternal, beingness, being, survival, alive, live, animation, dead, skin, existence, aliveness, eternal life, endurance
(used of minerals or stone) in its natural state and place; not mined or quarried;: live
still in active use: extant
still in existence: extant, surviving© dictionarist.com