potent em Polonês

pronúncia
a. potężny, mocny, silny, przekonywający, dynamiczny, skuteczny

Frases De Exemplo

Imagination is a very potent tool.
Wyobraźnia jest bardzo potężnym narzędziem.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
His influence is still potent.
Jego wpływ nadal jest silny.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Podatek od transakcji finansowych mógłby stanowić potężne nowe źródło finansowania rozwoju.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The growing disease in the European Union, namely disagreement, is being treated and the Reform Treaty is a potent remedy.
Szerząca się zaraza w Unii Europejskiej, a mianowicie niezgodność, jest likwidowana, a silnym lekarstwem jest traktat reformujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is, without doubt, a highly potent symbol of the long way we have come since the deadlocks of 2005.
Bez wątpienia jest to bardzo ważny symbol długiej drogi, jaką przebyliśmy z martwego punktu, w jakim utkwiliśmy w 2005 r.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Thirdly, our own self-interest in ending a potent symbol that acts as a pretext for terrorist recruitment and radicalisation and, lastly, the moral responsibility that Claudio Fava was talking about.
Po trzecie, mamy własny interes w tym, aby zlikwidować ten sugestywny symbol, który działa jako pretekst do rekrutacji oraz radykalizacji terrorystów. Wreszcie ostatni powód to moralna odpowiedzialność, o której mówił Claudio Fava.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
having or wielding force or authority: strong, powerful
having great influence: influential, powerful
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, multipotent, effectual, potency, equipotent, strong
(of a male) capable of copulation: virile© dictionarist.com