risk em Polonês

pronúncia
n. ryzyko, hazard, narażenie, ubezpieczenie
v. ryzykować, ponieść ryzyko, odważyć się

Frases De Exemplo

Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I hate taking risks.
Nienawidzę podejmowania ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I can't ask you to take that sort of risk.
Nie mogę prosić cię o podjęcie takiego ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Warning! Risk of suffocation. To avoid danger don't keep it near babies.
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uduszenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie zostawiaj tego w pobliżu niemowląt.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I won't risk it.
Nie będę tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I know what you've risked.
Wiem, co ryzykowałeś.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I'm not going to take that risk.
Nie zamierzam tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I'm unwilling to risk that.
Nie chcę tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I told you it was a risk.
Mówiłem ci, że to ryzykowne.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
© dictionarist.com