slap em Polonês

pronúncia
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

Frases De Exemplo

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com