spirit em Polonês

pronúncia
n. duch, dusza, umysł, nastrój, energia, ikra, spirytus, werwa, animusz, rozmach, bitność, alkohol, roztwór {chem.}

Frases De Exemplo

She seems to be possessed by an evil spirit.
On wygląda na opętanego przez złego ducha.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I believe in the power of the spirit and will never leave you.
Wierzę, że siła ducha nigdy cię nie opuści.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I don't drink beer, only spirits.
Nie piję piwa, tylko alkohole.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The spirit of truth and the spirit of freedom — these are the pillars of society.
Duch prawdy i duch wiary - są to filary społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
He lost his spirit.
Stracił zapał.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The players were in high spirits after the game.
Zawodnicy po grze byli w doskonałych nastrojach.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I hope that the next newly elected Parliament will create a new regulation on the authorisation of GMOs, based on the spirit of subsidiarity and transparency.
Mam nadzieję, że nowo wybrany Parlament przygotuje nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczania GMO w oparciu o zasadę pomocniczości i przejrzystości.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
For me, I hope that you will vote in the spirit in which I have put before you what I am trying to do.
Osobiście mam nadzieję, że zagłosują państwo w takim duchu, w jakim ja przedstawiłam państwu moje zamierzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Taki sam duch powinien przyświecać nam podczas przygotowań do szczytu ds. zatrudnienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In this spirit, I welcome the constructive proposals put forward in the de Larosièr report, as regards financial institutions.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję konstruktywne wnioski zaproponowane w sprawozdaniu pana de Larosièra, dotyczące instytucji finansowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
© dictionarist.com