sustenance em Polonês

pronúncia
n. wyżywienie, utrzymanie, żer

Frases De Exemplo

My proposal asks that assistance to asylum seekers should guarantee adequate living standards, providing them with sustenance and protecting their physical and mental health.
Mój wniosek zakłada, że pomoc dla osób ubiegających się o azyl powinna wystarczyć do zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych, w tym wyżywienia oraz ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Half of the population will survive under foreign sustenance or will face starvation.
Połowa ludności przetrwa dzięki żywności z zagranicy lub będzie cierpiała głód.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
a source of materials to nourish the body: aliment, mince, course, dainty, dish, milk, alimentation, kickshaw, mess, treat, fast food, nutrition, repast, food, nourishment, delicacy, finger food, vitamin, ingesta, victuals, goody, nutriment, kosher, wheat germ, puree, nutrient, stodge, meal
the financial means whereby one lives: living, meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, livelihood, amenities, maintenance, bread and butter, keep
the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence: maintenance, support, sustainment, sustentation, upkeep


dictionary extension
© dictionarist.com