bargaining em Romeno

pronúncia
v. negocia, face o afacere

Frases De Exemplo

Collective bargaining, a matter which Mr Mavrommatis also addresses in his report, should be promoted as the most suitable and fitting solution for the sport sector.
Negocierile colective, un subiect despre care a vorbit şi domnul Mavrommatis în raportul său, ar trebui promovate ca fiind cea mai potrivită soluţie pentru sectorul sportiv.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Now there are real deals to be had at bargain prices.
În prezent, există afaceri reale de obţinut la preţuri de nimic.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
However, for me it is equally important today to point out to these countries, their politicians and peoples that they must keep their side of the bargain.
Cu toate acestea, pentru mine este deopotrivă de important să atrag atenţia acestei ţări, politicienilor şi cetăţenilor ei că trebuie să-şi respecte partea lor de angajamente.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is also true of Bosnia and Herzegovina; in the case of the conditions that apply to them, there will be no shortcuts or bargain discounts, and if anyone assumes there will, he or she is wrong.
Şi acest lucru este adevărat referitor la Bosnia şi Herţegovina; în cazul condiţiilor care li se aplică, nu vor exista scurtături sau reduceri a negocierilor, şi dacă cineva presupune că vor exista, atunci greşeşte.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I am confident that the forthcoming European Council will be able to fulfil its side of the bargain.
Am încredere că viitorul Consiliu European va fi în măsură să respecte partea sa de înţelegere.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Because the Commission is all about bargaining!
Pentru că în ceea ce priveşte Comisia, totul ţine de negociere!
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
And bargaining is going to keep him busy, but while he is busy bargaining, the others are going to bargain at Copenhagen.
Iar negocierea îl va ţine ocupat, dar în timp ce domnia sa va fi ocupat cu negocierea, ceilalţi vor negocia la Copenhaga.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
So there are no hidden agreements or secret bargaining.
Prin urmare, nu există acorduri ascunse, nici negocieri secrete.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
What we want to do is to send a clear message to the citizens of Bosnia and Herzegovina and Albania: We are waiting for you; you must urge your governments to fulfil their side of the bargain.
Dorim însă să transmitem un mesaj clar cetăţenilor din Bosnia şi Herţegovina şi Albania: Vă aşteptăm; trebuie să solicitaţi guvernelor voastre să-şi îndeplinească partea lor de obligaţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
However, what is important now is that the Commission and the Member States drive a hard bargain in Copenhagen.
Cu toate acestea, acum este important ca statele membre şi Comisia să îşi urmărească interesele la Copenhaga.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
the negotiation of the terms of a transaction or agreement: negotiation, dialogue, wrangling, haggle, wrangle, plea bargain, plea bargaining, talks, holdout, haggling


© dictionarist.com