being em Romeno

pronúncia
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

Frases De Exemplo

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I was in the mountains.
Am fost în munți.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
You are in my way.
Ești în calea mea.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com