bold em Romeno

pronúncia
a. îndrăzneţ, curajos, cutezător, neînfricat, viteaz, brav, obraznic, neruşinat, neobrăzat, abrupt, făţiş, apăsat, reliefat

bold em Inglês

n. pin, sting

Frases De Exemplo

This is a bold exaggeration, Mr Cappato.
Aceasta este o exagerare îndrăzneaţă, domnule Cappato.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is a bold and ambitious plan, and it is one that needs to be discussed.
Este un plan ambiţios şi curajos şi trebuie să fie discutat în mod special.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Your presidency's aims are bold.
Obiectivele preşedinţiei dumneavoastră sunt îndrăzneţe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is a bold project for an energy future that is sustainable, affordable and secure.
Acesta este un proiect îndrăzneţ pentru un viitor energetic durabil, accesibil şi sigur.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We have to be very bold in defending broad access and transparency to all documents.
Trebuie să fim foarte îndrăzneţi în apărarea accesului larg şi al transparenţei în legătură cu toate documentele.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Is it not time to be bold with the export refunds?
Nu ar fi timpul să daţi dovadă de mai mult curaj privind restituirile la export?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Instead, the people want a Europe that is bold enough to roll up its sleeves and get its hands dirty helping them to overcome their difficulties.
În schimb, oamenii îşi doresc o Europă destul de îndrăzneaţă încât să îşi suflece mânecile şi să se apuce de treabă, ajutându-i să depăşească dificultăţile care îi apasă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I would be so bold as to say that he has produced an extremely good piece of work.
Aş îndrăzni să spun că acesta a elaborat un raport extrem de bun.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is only resolve and the courage to take bold regulatory action at European level that build confidence.
Numai determinarea şi curajul de a întreprinde acţiuni curajoase de reglementare la nivel european consolidează încrederea.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
That is what will enable us to give new momentum to a bold and confident European Union.
Acest lucru ne va permite să dăm un nou impuls unei Uniuni Europene curajoase și încrezătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
fearless and daring: brave, overvaliant, hardy, hardiness, rash, unafraid, vaulting, nervy, heroical, intrepid, daring, dauntless, heady, adventurous, forward, overreaching, temerarious, reckless, adventuresome, boldness, fearless, audacious, courageous, heroic, hardihood, foolhardy, emboldened, daredevil, unfearing
clear and distinct: conspicuous
very steep; having a prominent and almost vertical front: sheer, steep, bluff
a typeface with thick heavy lines: case, fount, typeface, face, boldface, font, bold facedictionary extension
© dictionarist.com