fraudulently em Romeno

pronúncia
adv. mijloc: prin mijloace necinstite

Frases De Exemplo

Mr President, if one of our constituents fraudulently claims welfare benefits, they will be prosecuted and could go to prison.
Domnule Preşedinte, dacă unul dintre alegătorii noştri solicită în mod fraudulos ajutoare sociale este urmărit penal şi poate face închisoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Since 1990, approximately 6 000 companies valued at EUR 700 billion have been privatised fraudulently.
Din anul 1990 şi până azi au fost privatizate fraudulos cca. 6 000 de întreprinderi, evaluate la 700 miliarde de euro.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We must immediately put in place strict measures to prevent public funding from being obtained fraudulently.
Trebuie luate imediat măsuri aspre pentru a împiedica obținerea de finanțare publică pe cale frauduloasă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
When it has been used fraudulently, it is European citizens who cover the loss.
Atunci când sunt fraudați, tot cetățenii europeni sunt cei care acoperă paguba.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I know this because in my own constituency, particularly in Cork, a company called the European City Guide has been fraudulently engaging with businesses all over the place.
Știu acest lucru pentru că în circumscripția mea, în special în Cork, o companie numită European City Guide a contactat în mod fraudulos întreprinderi de peste tot.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
in a dishonest and fraudulent manner


dictionary extension
© dictionarist.com