job em Romeno

pronúncia
n. muncă, lucru, treabă, îndeletnicire, ocupaţie, pâine {fig.}, serviciu, post, funcţie, loc, meserie, afacere rentabilă, profit, speculă, afacere, achiziţie, realizare, ocazie, prilej, piesă de prelucrat, furt {fam.}
v. munci ocazional, fi samsar, proceda necinstit, specula, năimi, închiria

Frases De Exemplo

It's a hard, dirty job.
E o treabă grea şi murdară.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
How difficult is it to find a job?
Cât de greu este să îți găsești un loc de muncă?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I'm passionate about my job.
Sunt pasionat de munca mea.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Let's finish the job.
Hai să terminăm treaba.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Tom's doing a good job under very difficult circumstances.
Tom face o treabă bună în condiții foarte dificile.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It protects income and savings, helps to reduce the cost of financing, and encourages investment, job-creation and medium- and long-term prosperity.
Protejează veniturile şi economiile, ajută la reducerea costului de finanţare şi încurajează investiţiile, crearea de locuri de muncă şi prosperitatea pe termen mediu şi lung.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We should strive for a more stable system that does a correspondingly better job in providing opportunities to trade, hedge, diversify and pool risk, allocate resources and mobilise savings.
Trebuie să depunem eforturi pentru realizarea unui sistem mai stabil, care să furnizeze oportunităţi pentru comerţ, hedging, diversificare şi combaterea riscului, pentru alocarea resurselor şi mobilizarea economiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I believe that the job of a fisherman, or indeed a fisherwoman insofar as there are some, is one of the most dangerous jobs in the world.
Cred că munca unui pescar sau chiar şi a unei pescăriţe, dacă acestea există, este una dintre cele mai periculoase ocupaţii din lume.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.
Personal regret faptul că cehii nu reuşesc să găsească instrumentele potrivite pentru a rezolva aceste probleme.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
(RO) Unfortunately, the economic crisis is leading to job losses.
Criza economică, din păcate, conduce la pierderea locurilor de muncă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
1. task: assignment, chore, duty, role
2. employment: vocation, business, position, post, billet, engagement, appointment
3. dupe: fool, gull, hoax© dictionarist.com