scold em Romeno

pronúncia
n. drăcoaică, femeie gâlcevitoare, paceaură, viespe, caţă
v. mustra, dojeni, certa, bombăni, ciondăni, cârti, sfădi, beşteli, admonesta

Frases De Exemplo

When she was late, I felt like scolding her, but I held my tongue.
Când a întârziat, am vrut s-o cert, dar m-am stăpânit.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Strange to say, the teacher didn't scold me.
Curios, profesorul nu m-a certat.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
If I scold you, it is that I want you to improve.
Dacă te cert, e pentru că vreau să te perfecţionezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Îmi amintesc cum Preşedintele Pöttering ne-a mustrat, ne-a ridiculizat şi ne-a vorbit de costurile foarte ridicate.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Prin urmare, mustrarea domnului Schulz este absolut nemeritată.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenad© dictionarist.com