soft em Romeno

pronúncia
a. moale, plastic, maleabil, ductil, pufos, catifelat, fin, delicat, fraged, nealcoolic, lin, dulce, tandru, blând, duios, slab, încet, liniştit, călduţ, inconsistent, flasc, ploios, umed, melodios, sentimental, sonor, idiot, prost, uşor
adv. moale, încet, zgomot: fără zgomot

Frases De Exemplo

Mr Bukovsky is quite right, the EU is a form of soft communism.
Domnul Bukovsky are, într-o mare măsură, dreptate: UE este o formă mai blândă de comunism.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In small towns, people very often close their eyes because they do not want to speak about 'soft information' that they have, and are perhaps afraid to pass it on to the authorities.
În oraşele mici, oamenii închid de multe ori ochii fiindcă nu doresc să vorbească despre informaţiile neconfirmate pe care le deţin, şi, probabil, le este teamă să le transmită autorităţilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
While I recognise the concerns of the soft fruit industry, the potato industry and the cereal farmers in Ireland who have spoken to me about this, I supported the compromise.
Deşi înţeleg preocupările din industria fructelor moi, industria cartofilor şi ale cultivatorilor de cereale din Irlanda, care au discutat cu mine despre acest lucru, am sprijinit compromisul.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Terrorism is a crime, and one which we cannot go soft on.
Terorismul reprezintă o crimă pe care nu o putem accepta sub nicio formă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It is to be supposed that the ecstatic speeches about a soft NATO under Obama and Secretary of State Hillary Clinton will become a more common phenomenon.
Se poate presupune că se vor înmulţi discursurile extatice în legătură cu o NATO mai puţin restrictivă sub preşedinţia lui Obama şi având-o ca secretar de stat pe Hillary Clinton.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
On the other hand, the propaganda about a soft NATO has been a success.
Pe de altă parte, propaganda unei NATO mai puţin restrictive a fost un succes.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In theory it is there to make soft loans available to struggling businesses, but who are, in fact, the recipients?
În teorie, rolul ei este de a acorda credite avantajoase întreprinderilor în dificultate, dar cine sunt, de fapt, destinatarii?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is a real step towards the soft totalitarianism that is this new doctrine of political correctness.
Acesta este un nou pas către uşorul totalitarism pe care îl reprezintă această nouă doctrină a corectitudinii politice.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It must be absolutely clear that taking a risk-based approach is not a soft option.
Trebuie să fie foarte clar că o abordare bazată pe gradul de risc nu este o opţiune simplă.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is extra proof, if such were needed, of the ongoing collusion between the soft right and the sectarian left, which vote together on almost all of the texts adopted in this House.
Aceasta este o dovadă în plus, dacă mai era nevoie, cu privire la complicitatea dintre dreapta moderată şi stânga fanatică, care votează împreună aproape toate textele adoptate în Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
yielding readily to pressure or weight: wooly, napped, fluffy, woolly, padded, salving, squishy, velvety, squeezable, flossy, flaccid, velvet, softening, flocculent, emollient, overstuffed, semisoft, downy, cushiony, demulcent, compressible, spongy, downlike, brushed, hardness, squashy, cheeselike, mushy, yielding, cushioned, cottony, spongelike, fleecy, softish
compassionate and kind; conciliatory: tender, mellow, warmhearted
(of sound) relatively low in volume: murmuring, rustling, soft-spoken, gentle, intensity, whispering, little, muted, hushed, low, susurrant, susurrous, euphonious, murmurous, low-toned, muffled, volume, softened, soughing, dull, subdued, quiet, soft-footed, small, loudness
easily hurt: tender, delicate, untoughened
in a relaxed manner; or without hardship: easy
not brilliant or glaring: subdued, dull
mild and pleasant: mild, clement, balmy© dictionarist.com