tower em Romeno

pronúncia
n. turn, turlă, reazem, tură la şah, turnul londre
v. înălţa: se înălţa, zbura

Frases De Exemplo

The tower is going to collapse.
Turnul va cădea.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Since the horrendous terror attack on the twin towers, innumerable security measures have been put in place.
De la atacul îngrozitor asupra celor două turnuri gemene, au fost adoptate nenumărate măsuri de securitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
It follows that, as they shut themselves away in their glass towers, Eurocrats, Europhiles and ultra-Europeans of all kinds end up no longer having a grip on matters.
Rezultă că, pe măsură ce se închid în turnurile lor de sticlă, eurocraţii, eurofilii şi ultraeuropenii de toate felurile sfârşesc prin a nu mai avea nicio legătură cu realitatea.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
A significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
O proporţie semnificativă a populaţiei UE locuieşte în apartamente de bloc.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The current changes are making it possible in my country to renovate 90% of the tower blocks, and this is at any rate an enormous step.
Modificările actuale fac posibilă renovarea a 90% dintre blocurile-turn din ţara mea şi acest lucru este în orice caz un pas enorm.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
As we do not wish in any way to jeopardise the tower block programme, which is important to us all, we have agreed not to submit amendments at this time after all.
Deoarece nu dorim să punem în pericol programul pentru blocurile-turn, care este important pentru noi toţi, în cele din urmă am fost de acord să nu propunem amendamente în acest moment.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is particularly important for the Czech Republic because up to 26% of Czech citizens live in aging tower blocks.
Acest lucru este deosebit de important pentru Republica Cehă, deoarece până la 26% dintre cetăţenii cehi locuiesc în blocuri-turn învechite.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
I have in mind not only writings and objects in daily use that could be in museums, but also residential towers.
Mă refer nu doar la scrieri şi obiecte de uz cotidian care s-ar putea afla în muzee, ci şi la turnuri de locuinţe.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Obviously, there is no question of adding to this Tower of Babel, which is already extremely complex: just look at the number of interpreters still here this evening.
În mod evident, nu se pune problema extinderii acestui Turn Babel, care este deja foarte complex: doar uitaţi-vă la numărul de interpreţi care se află încă aici în această seară.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Should we remove the huge crucifixes on mountain tops which tower over cities and valleys?
Ar trebui să eliminăm crucifixele uriaşe de pe vârfurile munţilor care străjuiesc oraşele şi văile?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
tall structure: minaretdictionary extension
© dictionarist.com