assemble em Turco

pronúncia
f. birleştirmek, toplamak, monte etmek, parçaları birleştirmek, çevirmek (bilgisayar), toplanmak, toplantı yapmak

Frases De Exemplo

The mechanic assembled the engine.
Usta motoru topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This bookcase is easy to assemble.
Bu kitaplığın montajı kolaydır.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The teacher assembled the students in the hall.
Öğretmen salonda öğrencileri topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The students assembled in the classroom.
Öğrenciler sınıfta toplandı.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The leaders assembled in Paris for a meeting.
Liderler bir toplantı için Paris'te toplandılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
- Beloved grandmother of Max.. Mark, Louis, Angela.. Doris, Luke, and Eric Eric is a Jewish name. A large and loving family. We assemble that we may collectively mourn...for this good and righteous woman.
- Max.. Mark, Louis, Angela.. Doris, Luke, ve Eric'in sevgili büyükanneleri. Eric Musevi ismi. Geniş ve sevgi dolu bir aile. Bu iyi ve erdemli kadın için... birlikte yas tutabilmek için toplanıyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
You have more skeletons in your closet.. than this assembled party I cannot even mention them aloud.
Bu toplanmış gruptan daha çok sır saklıyorsun. Onlardan sesli olarak bile bahsedemiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
- Welcome aboard, everybody. Some of you may be wondering why this team has been assembled. Your host will give you the answer now, Mr. Weyland.
- Hepiniz hoşgeldiniz. Bazılarınız bu takımın neden bir araya geldiğini merak ediyor olabilir. Ev sahibiniz şimdi bunun cevabını verecek. Bay Weyland.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
After a while as if by magic the puzzle was assembled. A woman's face emerged. I fell in love, madly in love with her.
Bir süre sonra sanki sihirle, yapboz tamamlandı. Bir kadın yüzü ortaya çıktı. Ona aşık oldum, delicesine aşık oldum.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The police assembled a lot of evidence against him.
Polis onun aleyhinde birçok kanıt topladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
1. put together: fabricate, manufacture, erect, build, set up, construct, join
2. bring together: call together, congregate, rally, convene, gather, muster, summondictionary extension
© dictionarist.com