bold em Turco

pronúncia
s. cesur, gözüpek, cüretli, atılgan, cesaret isteyen; küstah, arsız, utanmaz, göze çarpan, koyu renk yazılmış; dik

Frases De Exemplo

We need somebody with bold new ideas.
Cesur yeni fikirleri olan birine ihtiyacımız var.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
We were astonished by his bold attempt.
Onun pervasız hareketine şaşırmıştık.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
This is not the time to be cautious. You need to make a bold decision.
Tedbirli olma zamanı değil. Cesur bir karar vermen gerekiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
- Death to our country's enemies! Compassion for these wretched ones! Hear me, King hear me, young hero listen to wise counsel! They are our enemies, and bold they are.
- Ülkemizin düşmanlarına ölüm! Biçarelere merhamet! Duy beni, Kralım, duy beni, genç kahraman, bilge danışmanlarımızı dinle! Onlar ki bizim düşmanımız ve onlar ki cesurlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
These developments have created the need for new and bold steps in the Turkey-EU relations.
Tüm bu değişiklikler Türkiye-AB ilişkilerinin katılım süreci boyutunda yeni güçlü adımların atılması ihtiyacını doğurmuştur.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
are arrogant, hot-tempered and entirely too bold.
küstah, ateşli ve gerçekten çok cesursun.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
How could you be so bold as ask me such a silly question.
Bana böyle aptal bir soru sormaya nasıl cüret edersin.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
He gets a little bold after he's had a few drinks.
O birkaç içki içtikten sonra biraz cesur olur.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The bold knight didn't hesitate at the time to go onto the offensive.
Cesur şövalye saldırganın üzerine gitmek için o anda tereddüt etmedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
They should have bold ideas.
Onların cesur fikirleri olmalı.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
dictionary extension
© dictionarist.com