come to terms em Turco

pronúncia
uzlaşmak, anlaşmak, hesaplaşmak

Frases De Exemplo

They came to terms with the union leaders.
Onlar sendika liderleriyle anlaştılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The union and the company have come to terms on a new contract.
Sendika ve şirket yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladılar.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In time, you'll come to terms with what you've done...
Zamanla, yaptıklarının sonuçlarını göreceksin...
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
At last they came to terms with their neighbours.
Sonunda komşularıyla uzlaşmaya varabildiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
After considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
Hatırı sayılır bir tartışmadan sonra, alıcı ve satıcı anlaşmaya vardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Tom couldn't come to terms with what had happened.
Tom olanları kabullenemedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro© dictionarist.com