preceding em Turco

pronúncia
s. önceki, önce gelen

Frases De Exemplo

Not is the general declarative form of no, indicating a negation of a related statement which it usually precedes.
Değil, genellikle önde gelen ilgili bir ifadenin reddini gösteren, hayır'ın genel ifade şeklidir .
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Your reputation precedes you.
Sizin itibarınız önde gelir.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
In English the verb precedes the object.
İngilizcede yüklem nesneden önce gelir.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Lightning precedes thunder.
Şimşek gök gürültüsünden önce gelir.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.
Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The flash of lightning precedes the sound of thunder.
Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.
Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The index rose 4% from the preceding month.
Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
The preceding month was very rainy.
Önceki ay çok yağışlıydı.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
dictionary extension
© dictionarist.com