somebody em Vietnamita

pronúncia
pron. người nào, có ai, có người

Frases De Exemplo

I really need to hit somebody.
Tôi muốn đấm ai đó cho thỏa thích.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Does somebody here own this watch?
Cái đồng hồ này có thuộc về ai ở đây không?
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro

Sinônimos
in solitude


© dictionarist.com