Inglês → Português - interior

pronúncia
s. interior; dentro; interior de uma estrutura; interior do país
adj. interior; interno (modelagem, etc)

Português → Inglês - interior

pronúncia
n. country; bowels; depth; inside, interior, inward

Português → Francês - interior

pronúncia
1. (geral) intérieur; interne; d'intérieur 2. (mente) intérieur 3. (país) centre du pays
4. (localização) intérieur (m) 5. (casa) intérieur (m) 6. (geografia) arrière-pays (m)
7. (direção) à l'intérieur

Inglês → Espanhol - interior

pronúncia
s. interior; naturaleza interna
adj. interior, interno

Espanhol → Inglês - interior

pronúncia
adv. inside, inward

Inglês → Inglês - interior

pronúncia
n. internal part, inside; inside of a building; country's internal affairs; inland section of a country
adj. internal, inner, inside; of something which is inside; inland; of a country's domestic affairs; of an individual's inner life
adj. interior, inside; of something which is inside; inland; indoor; home, domestic; inner, internal

Inglês → Francês - interior

pronúncia
n. intérieur; dedans; configuration d'un bâtiment; intérieur du pays
adj. intérieur, de l'intérieur (décoration etc.)

Inglês → Alemão - interior

pronúncia
n. Interieur; Innere-; innere Angelegenheiten; Landesinnere
adj. innere; Innen-; interne Affären betreffend

Inglês → Indonésio - interior

pronúncia
n. bagian dalam, interiur, pedalaman
a. dalam, negeri: dlm negeri

Inglês → Italiano - interior

pronúncia
s. interno, parte interna; entroterra; affari interni
agg. interno; dell'interno, dell'entroterra; nazionale; interiore, intimo

Inglês → Polonês - interior

pronúncia
n. wnętrze, głąb, środek
a. wewnętrzny

Inglês → Romeno - interior

pronúncia
n. intern, interior, lăuntru
a. interior, dinăuntru, situat în interior, intern, lăuntric

Inglês → Russo - interior

pronúncia
с. внутренность, интерьер, внутренние районы страны, глубокий тыл, сущность
прил. внутренний

Inglês → Turco - interior

pronúncia
i. iç, içerisi, iç dünya, içişleri
s. iç, dahili, içteki, içten, ülke içi

Inglês → Ucraniano - interior

pronúncia
n. внутрішній бік, інтер'єр
a. внутрішній, особистий, несторонній, нутрішній

Romeno → Inglês - interior

n. interior, inside, inland, midland, house, home, dwelling, midst
a. interior, internal, inward, in, inlying, inland, inner

Inglês → Holandês - interior

pronúncia
zn. interieur; binnenste van een gebouw; binnenlands
bn. inwendig, van binnen-(decoratie)

Inglês → Grego - interior

pronúncia
ουσ. εσωτερικό
επίθ. ενδότερος, εσωτερικός

Espanhol → Francês - interior

pronúncia
1. (general) intérieur; interne; d'intérieur 2. (país) intérieur 3. (mente) intérieur
4. (deportes) d'intérieur 5. (general) intérieur du pays 6. (posición) intérieur (m)
7. (casa) intérieur (m) 8. (geografía) arrière-pays (m)

Espanhol → Alemão - interior

pronúncia
n. innere, innenraum, inländer, inland, innenstürmer, innenaufnahme
a. inner, innerlich, inwendig, inländisch

Espanhol → Russo - interior

pronúncia
n. внутренний: внутреннее помещение,
adj. внутренний

Inglês → Árabe - interior

pronúncia
‏طوية، الصورة الداخلية، صفة الشىء، داخلية البلاد، باطن، البطن، الطويق‏
‏داخلي، باطني، وزارة الداخلية‏

Inglês → Chinês - interior

pronúncia
(名) 内部, 内政
(形) 内的, 内侧的, 内部的; 国内的, 内政的; 内地的, 内陆的; 内心的

Inglês → Chinês - interior

pronúncia
(名) 內部, 內政
(形) 內的, 內側的, 內部的; 國內的, 內政的; 內地的, 內陸的; 內心的

Inglês → Hindi - interior

pronúncia
n. भीतरी, भीतरी भाग, भीतरी प्रदेश, आंतरिक भाग
a. आंतरिक, अभ्यंतर, अंदर का

Inglês → Japonês - interior

pronúncia
(形) 内の; 奥地の; 国内の
(名) 内部; 奥; 内政

Inglês → Coreano - interior

pronúncia
명. 내부, 안쪽; 건물의 내부; 내무국; 국내일
형. 안쪽의, 내부의; 내국의; 내무부의; 내심의, 사적인

Inglês → Vietnamita - interior

pronúncia
n. trong thâm tâm, phần trong, tranh vẽ cảnh trong nhà
a. ở trong, phía trong, thuộc về trong nước, nội địa

Espanhol → Coreano - interior

pronúncia
n. 내부, 안
adj. 안의
dictionary extension
© dictionarist.com