Inglês → Português - nay

pronúncia
s. resposta negativa; voto contrário; negação
adv. não, pelo contrário; e além disso

Inglês → Espanhol - nay

pronúncia
s. voto negativo
adv. no, más aún

Inglês → Inglês - nay

pronúncia
n. refusal; negative vote (Archaic)
adv. no; furthermore (Archaic)
n. nay, refusal; negative vote (Archaic)

Inglês → Francês - nay

pronúncia
n. non; même, qui plus est, voire
adv. non; contre

Inglês → Alemão - nay

pronúncia
n. Nein, abschlägige Stimme (veraltet)
adv. nein, nein vielmehr (veraltet)

Inglês → Indonésio - nay

pronúncia
n. suara tdk setuju, pelanggaran
adv. malahan, malah, bahkan, tidak

Inglês → Italiano - nay

pronúncia
s. negazione, rifiuto (arch.)
avv. no; non soltanto, ma anzi

Inglês → Polonês - nay

pronúncia
adv. mało tego, nie

Inglês → Romeno - nay

pronúncia
n. refuz, vot negativ, vot contra, răspuns negativ
part. nu, ba, zice: ce zic

Inglês → Russo - nay

pronúncia
с. отрицательный ответ, голос против, отказ, запрещение
нареч. даже, более того, мало того

Inglês → Turco - nay

pronúncia
i. ret, inkâr, olumsuz oy, red
art. hayır, yok
ünl. hayır

Inglês → Ucraniano - nay

pronúncia
n. відповідь: негативна відповідь, голос проти, відмова, заборона
adv. навіть, мало того, більше того
part. ні

Francês → Inglês - nay

pronúncia
(m) n. nay, refusal; negative vote (Archaic)

Inglês → Holandês - nay

pronúncia
zn. neen, weigering
bw. neen; nog meer

Inglês → Grego - nay

pronúncia
επίρ. μάλλον

Inglês → Árabe - nay

pronúncia
‏لا بل، ولو

Inglês → Chinês - nay

pronúncia
(名) 拒绝, 投反对票, 反对
(副) 否, 不但如是, 不

Inglês → Chinês - nay

pronúncia
(名) 拒絕, 投反對票, 反對
(副) 否, 不但如是, 不

Inglês → Hindi - nay

pronúncia
n. इनकार, अस्वीकार, नामंज़ूरी
adv. भी, ही, तक

Inglês → Japonês - nay

pronúncia
(副) それどころか
(名) 否; 反対投票

Inglês → Coreano - nay

pronúncia
명. 아니, 아니라는 말, 반대 투표, 반대 투표자, 부
부. 아니, 글쎄, ...이라기 보다는

Inglês → Vietnamita - nay

pronúncia
adv. không, nói cho đúng hơn, quá hơn nữa là, sự lưởng lự, sự do dự

Vietnamita → Inglês - nay

a. present
dictionary extension
© dictionarist.com