usura em Inglês

v. ease, facilitate, relieve, lighten, alleviate, relax, speed, palliate, soothe, disburden, calm, pacify, solace, appease, respite

Frases De Exemplo

Ar trebui să estimăm aceste costuri şi să le utilizăm ca argument pentru a pune în sfârşit restricţii, după ani de zile de dezbateri, asupra transporturilor de animale şi pentru a uşura suferinţa animalelor.
We should estimate these costs and use them as an argument to finally, after years of debate, place restrictions on animal transports and alleviate the suffering of animals.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
În mod clar, se depun eforturi pentru a uşura viaţa imigranţilor ilegali reali şi potenţiali.
Clearly, every effort is being made to make life easier for actual and potential illegal immigrants.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Aceste contribuţii ne vor uşura cu adevărat munca şi vor servi obiectivului nostru comun.
Those will really facilitate our work and serve our common objective.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Pentru a uşura munca interpreţilor - deoarece vorbesc fără text - voi face o excepţie şi voi vorbi în engleză.
To make the interpreters' lives easier - as I am speaking off text - I will, as an exception, do this in English.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Este evident că măsurile adoptate până acum de Comisie nu au putut uşura criza şi nici nu au putut oferi o alternativă viabilă la programul de înlocuire a cotelor, prevăzut pentru 2015.
Clearly, the measures adopted to date by the Commission have been unable to alleviate the crisis or provide a viable alternative to the quota replacement scheme planned for 2015.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Apoi, în timpul realizării bilanţului de sănătate, am discutat despre creşterea cotelor, pentru a uşura situaţia producătorilor de produse lactate.
Then, in the health check, we had the discussion on increasing the quotas to try to find a soft landing for the dairy farmers.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Ultimul lucru pe care doresc să-l adaug este că, în ceea ce priveşte clima, avem responsabilitatea de a-i uşura drumul dlui Obama.
My last point is that on climate, we have a responsibility to remove a thorn from Mr Obama's foot.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
în scris. - Aceasta este o iniţiativă excelentă, care le va uşura celor care şi-au pierdut sau riscă să-şi piardă locurile de muncă obţinerea de credite pentru a-şi înfiinţa propriile întreprinderi.
in writing. - This is a great initiative that will make it easier for people who have lost, or risk losing, their jobs to get credit to start up their own businesses.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Există eforturi conduse de către Comisie pentru a vedea cum putem uşura situaţia regiunii Kosovo, iar acest lucru va dura ceva timp.
There is work being conducted by the Commission in order to see how we can facilitate the situation for Kosovo, and that will take some time.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um erro
Scopul nostru imediat este să colaborăm cu Naţiunile Unite şi cu liderii haitieni pentru a uşura suferinţa acestui popor.
Our immediate focus is on working with the United Nations and the Haitian leadership to ease the suffering of the Haitian people.
pronunciation pronunciation pronunciation Reportar um errodictionary extension
© dictionarist.com